Friday, April 27, 2007

Kvalitetsförbättring i små steg

Nedan ("Kvalitetsförbättring på kommando?") skrev jag om problemen med beordrad kvalitetsförbättring och också om min osäkerhet inför om någon någonsin läser de kursvärderingar jag producerar. Här kommer ett förslag som täcker båda dessa områden och som jag tror skulle kunna ge stora effekter med små medel. Mitt förslag är följande:

  • - Gör det frivilligt att skriva kursvärderingar
  • - Belöna de som skriver kursvärderingar

Belöna hur? Det går att belöna genom en bonus i lönekuvertet men här är ett ännu bättre förslag:

  • Låt den som lämnar in en kursvärdering få diskutera sin kurs i två timmar med en "pedagogisk konsult".
  • Konsulten förbereder sig inför mötet genom att läsa kursvärderingen ifråga.
På detta enkla sätt skulle det uppstå stora incitament att skriva bra kursvärderingar. Jag vet helt säkert att någon inte bara kommer att läsa min kursvärdering utan också ge mig feedback och förslag på hur man skulle kunna utveckla kursen ifråga. Den pedagogiska konsulten (eller kanske "pedagogiskt bollplank") kan vara någon som jobbar speciellt med innovativ pedagogisk verksamhet på högskolan. Det skulle också kunna vara en senior medarbetare med stora kunskaper inom ämnesområdet (men som inte nödvändigtvis har den formella pedagogiska kompetensen). En annan positiv effekt är att det säkert är motiverande i sig för en lärare att bli upphöjd till att vara denna "pedagogikexpert" som är ett åtråvärt bollplank för andra medarbetare.

Självklart måste tiden som behövs finansieras, en konsult behöver förutom 2 timmar till mötet kanske 1-2 timmar för att förbereda sig. Det skulle motverka sitt syfte om man ger någon ansvaret men inte resurserna att genomföra detta. Hur hängiven man än är sitt arbete vill ingen agera bollplank på sin fritid.

På det stora hela ser jag dock detta som ett relativt billigt sätt att löpande utvärdera och utveckla kvaliteten i verksamheten. När jag har föreslagit denna modell har jag tyvärr dock inte fått något gehör. Även om någon tycker att det är en bra idé måste tiden för de involverade lärarna och konsulten finansieras internt på något sätt och hur skulle detta då gå till?

Alternativkostnaden i form av sämre kvalitet är svår att uppskatta och "finns" därför inte på samma sätt som kostnaderna för detta förslag. Kapitalförstöring av främst humankapital (läraren och studenternas) på grund av uteblivna förbättringar går liksom inte att sätta någon siffra på. Tyvärr.

/Daniel

No comments: